Пейрол

Знаем колко много време и енергия отнемат разплащанията, комуникацията с данъчната администрация, изготвянето на данъчни документи и подаването на отчети. Оставете ни да се погрижим за пълния процес на обработка на заплатите и се фокусирайте върху развитието на вашия бизнес!

Какво покрива услугата ни за обработка на заплати

Управление на всички дейности

Поемаме работата върху всяка една дейност, свързана с обработка на заплатите на вашите служители от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателното изплащане на възнагражденията.

Официална комуникация

Осъществяваме комуникация с данъчната администрация за подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации – доклади за трудовите разходи (по разходни центрове и/или отчетни периоди, по отдели, сравнителен анализ, нето-към-бруто анализ).

Изготвяне на административни документи

Изготвяме и поддържаме всички необхoдими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служителите, както и изменение и прекратяване на трудовите правоотношения.

Консултации и съдействие

Предлагаме консултации относно всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията. Оказваме пълно съдействие при комуникацията и изграждането на взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции.


Фокусирайте се изцяло върху бизнеса си и оставете HRS да поеме работата по обработката на заплатите на вашите служители!

Нашата услуга е за всички

Доверяват ни се както малки и средни компании, така и фирми с многоброен персонал. Професионалното ни решение покрива нуждите на целия пазар, като ние спестяваме много време, усилия и ресурси на нашите клиенти, управлявайки всичките им служители. 

Нашете решение може да бъде използвано за управление на всякакъв вид персонал: 

Услуга управление на персонал
Служители на пълно или непълно работно време
Работници на временен и постоянен договор
Служители с гъвкаво работно време
Фрийлансъри
Стажанти
Персонал за специални проекти
Студенти