Оценяване

Ефективният подбор изисква правилна оценка на кандидатите. Нашият комплексен подход за анализ ни позволява да сравним търсените умения и качества между всички кандидати както и да определим какво ги мотивира, кои са техните силни и слаби страни и дали те имат потенциала да бъдат подходящи членове на екипа.

Как оценяваме личностните качества на кандидатите

Ние ви помагаме да намерите най-доброто попълнение за компанията си не само на професионално, но и на личностно ниво. Постигаме това, използвайки инструментът на McQuaig Institute, който помага да оценим характерът и поведението на кандидата и да определим дали той ще бъде подходящ за вашия екип. Той се базира на над 50 години проучване, като се използва от повече от 1500 компании в над 30 държави и предлага следните ключови предимства:

Предотвратяване на лоши назначения чрез:

  • Професионалисти в психометричните анализи с дългогодишен опит в работата с доказани методологии за оценяване на служители и кандидати;
  • Методологията DISC, адаптирана и надградена, с възможност за избор;
  • Валидирани психометрични инструменти, като според конкретните нужди биха могли да се комбинират с цел най-точен избор и информирано решение в процеса по подбор.

По-добро опознаване на кандидата:

  • Какво мотивира/демотивира служителя?
  • Кои са силните му страни и къде има нужда от работа и развитие?
  • Какъв член на екипа би бил даденият кандидат?

За кого е предназначено?

Нашата услуга е предназначена за всички компании, които целят да привлекат най-добрите и най-подходящите за тях таланти, както и да имат по-голям успех в задържането им.

Искате да привличате и задържате най-добрите за вашия бизнес таланти? Ние ще ви помогнем да вземете информирано решение при избора на служител, анализирайки внимателно него и екипа ви!

Нашата услуга е за всички

Доверяват ни се както малки и средни компании, така и фирми с многоброен персонал. Професионалното ни решение покрива нуждите на целия пазар, като ние спестяваме много време, усилия и ресурси на нашите клиенти, управлявайки всичките им служители. 

Нашете решение може да бъде използвано за управление на всякакъв вид персонал: 

Услуга управление на персонал
Служители на пълно или непълно работно време
Работници на временен и постоянен договор
Служители с гъвкаво работно време
Фрийлансъри
Стажанти
Персонал за специални проекти
Студенти