Администриране на персонал

Знаем, че управлението на договорни взаимоотношения и заплати на служителите във фирмата е важен, отговорен и понякога сложен процес. Като професионалисти в човешките ресурси, ние предлагаме възможността да поверите тази дейност изцяло на нас, за да можете да се фокусирате върху другите важни неща във вашия бизнес.

Ние ще се погрижим за вашите служители

Цялостният набор от дейности по администриране на служителите във вашата компания включва:

  • (Пре)назначаване и освобождаване на служители;
  • Администриране на заплати, всички видове отпуски , включително редовен платен отпуск, неплатен, болнични и др.;
  • Изготвяне на справки, отчети, удостоверения, служебни бележки и трудови досиета;
  • Актуално отразяване на нормативните изменения, касаещи персонала, трудовите и осигурителни взаимоотношения;
  • Трудово-правни консултации и изготвяне на придружаващи документации;

Не е нужно да мислите за нищо, свързано с вашия персонал. Ние ще покрием всички административни нужди на вашия екип от-до с нашия 360 градусов подход. Нашите специалисти ще бъдат в постоянна комуникация с вас и ще изготвят всички необходими документи в законово регламентираните срокове.

Нашата услуга е за всички

Доверяват ни се както малки и средни компании, така и фирми с многоброен персонал. Професионалното ни решение покрива нуждите на целия пазар, като ние спестяваме много време, усилия и ресурси на нашите клиенти, управлявайки всичките им служители. 

Нашете решение може да бъде използвано за управление на всякакъв вид персонал: 

Услуга управление на персонал
Служители на пълно или непълно работно време
Работници на временен и постоянен договор
Служители с гъвкаво работно време
Фрийлансъри
Стажанти
Персонал за специални проекти
Студенти