Outplacements

Дошъл е моментът, в който искате да прекратите взаимоотношения с ваш служител и искате това да се случи по възможно най-добрият начин и за двете страни? Ние от HRS ви предлагаме решение с висока добавена стойност, чрез която гарантираме безпроблемен процес и удовлетвореност на напускащият служител.

Нашият процес

Ние ви предлагаме мирно прекратяване на работните взаимоотношения, чрез показване на разбиране и емпатия от страна на работодателя, което е обвързано и със защитаване правата на служителя и задоволяване на част от неговите изисквания. Така компанията запазва своята работодателска марка добра и атрактивността към него от страна на бъдещи кандидати. Това позволява да се осъществи плавен преход на този процес и да няма засегнати страни. 

За да бъдем максимално полезни, както на нашите клиенти, така и на техните служители, ние предлагаме пълно съдействие от експертни, кариерни консултанти във всички етапи от процеса по намиране на работа на служителят, който трябва да преместен.

Ето и какво получават двете страни, преминавайки успешно през този процес:

За работодатели:

  • Намален риск от предявяване на съдебни претенции и други юридически казуси, което спестява и съдебни разходи
  • Оптимизирани разходи по прекратяване на трудовите взаимоотношения, в допълнение със спестено време и ресурси на HR екипа
  • Осуряване поддържането на добра репутация на марката на компанията

За служители:

  • Кариерно ориентиране и анализ на състоянието на пазара на труда чрез съдействие за актуализиране на автобиография и мотивационно писмо;
  • Надграждане на уменията за себепрезентиране с цел по-добро представяне на интервю;
  • Договаряне на условия по договори, което да предостави на служителя възможно най-желана перспектива за професионално развитие.

Защо Outplacement е необходим на всяка компания?

Този тип политика е отличен вариант за затвърждаване на позитивната професионална връзка между работодатели и служители, оставяйки отворена врата за продължаване на съвместната работа в бъдеще и получаване на препоръки от бивши служители.

“Всичко е добре, когато завършва добре”. Ще направим така, че да запазите своето добро реноме на пазара и всички страни да са доволни от процеса.

Нашата услуга е за всички

Доверяват ни се както малки и средни компании, така и фирми с многоброен персонал. Професионалното ни решение покрива нуждите на целия пазар, като ние спестяваме много време, усилия и ресурси на нашите клиенти, управлявайки всичките им служители. 

Нашете решение може да бъде използвано за управление на всякакъв вид персонал: 

Услуга управление на персонал
Служители на пълно или непълно работно време
Работници на временен и постоянен договор
Служители с гъвкаво работно време
Фрийлансъри
Стажанти
Персонал за специални проекти
Студенти