Нашите каузи


В продължение на нашата корпоративна мисия да „свързваме хората с потенциал и компаниите с бъдеще”, в HRS се стремим и към постоянно активна социална отговорност.

С нашите служители споделяме обща визия за участие в различни благотворителни цели и обществено значими каузи. Щастливи сме, че освен мениджмънтът и маркетинг екипът на компанията,  всички други екипи често биват инициатори за участие в активности свързани с устойчивото и проспериращо бъдеще за всички. Подкрепяйки се заедно, създадохме култура на компания, в която инициативността се насърчава и подкрепя.

Инициативи, в които последно участвахме: