Ефектът от фирменото обучение върху служителите

Теодора Ковачева
24/10/2023

Инвестицията в професионалното развитие на служителите е сигурен метод, чрез който компаниите могат да запазят талантите в нея за по-дълъг период от време. Много хора смятат, че целта на обучението на служителите е просто да ги научи на основните умения, необходими за тяхната работа. Но ползите от него са много по-мащабни! То помага да се използва максимално потенциалът на хората и гарантира удовлетвореността им!

Цял месец публикувахме кратки анкети в нашия профил в LinkedIn с аудитория от 12 хиляди последователи, които обхващат ключови въпроси по темата.

В тази статия ще анализираме и обобщим резултатите от всичките осем анкети и ще формулираме четирите основни предимства на допълнителното обучение на служителите.

Ето и анкетите.

“Получих ясни ориентация и обучение за настоящата ми позиция”

59% от анкетираните са съгласни с твърдението, че са получили ясно обучение и ориентация за настоящата си позиция. За съжаление, въпреки че резултатът е положителен, процентът е твърде нисък, за да се счита за добър. Важно е да се знае, че независимо от нивото на експертиза или предишен опит, всеки се нуждае от запознаване със средата, процесите и методологията на работа в новата компания. С тази анкета ние не търсим информация за допълнително обучение, което служителят е получил, за да се развива, а за основното въвеждащо обучение в обстановката и екипа. Липсата на такъв вид обучение означава, че на първо време служителят не е могъл да използва пълния си потенциал тъй като е трябвало да се адаптира. Ето защо ние вярваме, че 41% „несъгласни“ хора е твърде висок процент.

“Мениджърите в компанията, в която работя, полагат усилия, за да открият силните и слабите страни на екипа.”

За съжаление, отговорите на един от най-ключовите въпроси в нашата поредица от проучвания изобщо не са мотивиращи. 52% от анкетираните заявяват, че техните мениджъри не полагат усилия да опознаят силните и слабите страни на своя екип. Тези данни са притеснителни, защото именно правилното разпределение на задачите е в основата на успешната работа. Всеки има своите силни и слаби страни и ролята на мениджъра е да ги познава и правилно да разпределя задачите, според уменията на хората в екипа и да развива по-слабите умения, чрез допълнителни обучения, а не да претоварва силните звена.

“Настоящата ми компания има ясен план за развитието на служителите си.”

Планът за развитие е ключова част от положителната работодателска марка. В няколко предишни статии обсъдихме значението й за задържането на персонала и успешното развитие на екипа. Тревожен е и фактът, че 67% от анкетираните съобщават, че тяхната компания не разработва устойчив план за тяхното развитие. Независими проучвания проведени от други компании доказват, че младите специалисти в днешно време очакват кариерното израстване на позицията им да се развие в рамките на до една година. Поради тази причина  предварително изготвен кариерен не може да бъде препоръчителен, а вече е задължителен, ако искаме служителите да се задържат за по-дълго време на работа.

“Компанията, в която работя, успешно развива вътрешен обучителен план.”

Стигаме до същността на статията - вътрешният план за обучение. За съжаление, все още съществува схващане сред работодателите, че ако обучават и развиват служителите си, те ще получат допълнителна квалификация и ще ги напуснат, за да отидат в компания с по-добри условия. Отговорите на гласувалите доказват това предположение. Само 51% от участниците потвърждават, че тяхната компания е разработила такъв план. В HRS категорично не подкрепяме тази гледна точка, тъй като имаме годишен план за обучение на служители с вътрешни и външни обучителни сесии и забелязваме, че настоящите служители не само не напускат, но интересът към компанията, от потенциални нови служители, нараства.

“В работата си, имам достъп до различни материали за обучение” (видеа, файлове, обучения на живо, Linkedin и други)​

Положителният резултат от тази анкета определено ни радва, защото както споменахме по-горе, ние вярваме, че допълнителното обучение и развитие на служителите е сигурен начин да ги задържим във фирмата. Само 26% от анкетираните заявяват, че нямат достъп до допълнителни учебни материали на работното си място. Това означава, че останалите 74% имат, ако не пълна програма, то поне видеоклипове, статии или други подобни начини за подобряване на своите умения и знания в определена посока. Това е от голямо значение не само за работодателя, който се радва на постоянно развиващ се екип, но и за служителите, които със сигурност се чувстват по-ценени и виждат развитие пред себе си не само в професионален, но и в образователен план.

"На настоящата си позиция научих много за бизнеса и сферата на работа."

Чудесно е, че цели 91% от анкетираните смятат, че научават много за бизнеса и пазара на труда от настоящата си работа. Това потвърждава нашето твърдение, че хората търсят и остават на работа, която ги развива. Повечето хора са търсещи и жадни за нови знания, което отново е ключово за работодателите. Важно е да се работи в тази посока и да се дава възможност за професионално израстване на ценните кадри защото по този начин те ще могат да продължат да учат и да дават допълнителна стойност на работата си.

“Намирам многобройни възможности да уча от другите членове на екипа.”

87% от отговорите потвърждават, че членовете на един екип имат много поводи да се учат един от друг. Това е важно защото, както разгледахме в една от по-горните анкети, всеки има различни силни и слаби страни и точно затова всеки е добър в това, което прави. Няма хора, които знаят и могат еднакво добре всичко, затова интелигентните хора не пропускат възможност да научат нещо повече от колега, познат или приятел, който има повече познания в дадена област. Фактът, че масово, отговорилите, са склонни да учат от колегите си и го правят говори и за успешно изграден екипен дух, който стои в основата за успеха на всеки бизнес.

Ето ги и четирите топ предимства на допълнителното обучение за служителите:

1. Повишена удовлетвореност от работата и ангажираност на служителите​

Възможностите за учене и кариерно израстване увеличават нивата на удовлетвореност от работата на служителите. Много неща допринасят за удовлетворението от работата, но всичко се свежда до това хората да се чувстват добре от това, което правят на работа. Когато работодателите инвестират в тяхното обучение, това им показва, че те са оценени от тяхната компания. Освен това им дава инструментите, от които се нуждаят, за да растат и да се чувстват уверени в работата си! Удовлетвореността от работата е тясно свързана с нивото на ангажираност на служителя. Това не трябва да се пренебрегва, тъй като доволните и ангажирани служители са по-печеливши, по-рядко пропускат работа и осигуряват по-добро обслужване на клиентите.​

2. По-голяма мотивация за работа

Когато са предоставени възможности за обучение, служителите могат да прилагат новите си умения и да поемат нови предизвикателства в работата, което подобрява нивото им на ентусиазъм към работата.Мотивацията на служителите се отнася до нивото на енергия, ангажираност и креативност, които работниците на компанията внасят в работата си. Подобно на удовлетвореността от работата и ангажираността, мотивацията има много предимства като по-ниска текучество и повишена производителност.

3. Повече знания = по-голяма печалба

Ноу-хау и уменията, които служителите усвояват чрез успешни програми за обучение, водят до осезаеми ползи като увеличени продажби, по-малко инциденти, подобрени процеси и по-доволни клиенти. Всичко това се отразява положително на крайния резултат. В проучване от 2011 г. на 2500 компании, компаниите, които са имали цялостни програми за обучение, са имали 218% по-високи приходи на служител и 24% по-високи маржове на печалба!

4. Намалено текучество

В днешно време проблемът с "лошите назначения" (разбирайте, служители, които напускат след около 18 месеца) е изключително висок. Хората са все по-малко склонни да останат на едно място за дълго и един метод за задържането им е да се осигурят адекватни възможности за обучение и развитие. Загубата на служители идва на висока цена. Служителите взимат знанията и производителността си със себе си, когато напускат, докато компанията се нагърбва с нови разходи за наемане и липса на корпоративна култура. Когато на служителите се предоставят възможности за обучение, те виждат, че компанията е готова да инвестира в техния успех. Това важи особено за поколение Y, което намира възможностите за учене и израстване за изключително важни. На свой ред те се чувстват като ценна част от компанията и са по-уверени да си вършат работата. А служителите, които се чувстват оценени и уверени, остават в компанията!

Хареса ли ти тази статия-обзор на нашите проведени проучвания? Прочети тогава и някоя от тези:7 полезни съвета за ментално здравеУдовлетвореността на служителите и връзката с работодателската марка