Заместник Главен Счетоводител

София
No items found.
Сектор
Административни и офис дейности
Финанси и счетоводство
Ниво
Старши специалист
Език
Английски
Вид заетост
Постоянна работа
Пълно работно време
Заплата
Работа от вкъщи
Хибридно
Вашият консултант
Екатерина Кокушкина
Executive Search консултант
Препоръчай приятел

Това, което не представлява интерес за вас, може да е мечтаната промяна за друг.

No items found.
Сектор
Административни и офис дейности
Финанси и счетоводство
Ниво
Старши специалист
Език
Английски
No items found.

За наш клиент – търговска компания, лидер в своя сектор, търсим опитен професионалист с аналитично мислене и про-активен подход към разрешаване на специфични казуси, който да заеме позицията

Заместник главен счетоводител

Отговорности:

 • Съдейства на Главния счетоводител за управлението на счетоводния отдел и неговите дейности чрез разпределение на задачите и осъществяване на контрол по изпълнението им;
 • Следи ежедневно за точността на данните и идентифицира и коригира евентуални грешки;
 • Подпомага изготвянето и подаването на данъчни декларации, документация и справки към НСИ;
 • Подпомага Главния счетоводител в процеса по месечно приключване в ERP програмата;
 • Изготвя и представя на ръководството заповеди за провеждане на годишните инвентаризации, организира работата по тяхното провеждане, съставя констативни актове за начет и предлага да се търси съответната отговорност на материално отговорните лица;
 • Отговаря за точното и редовно изготвяне на отчети, справки, баланси и други;
 • Комуникира и колаборира с всички структури на Компанията, включително със служителите от филиали в страната тяхната взаимовръзка с централния офис.

Компанията предлага:

 • Отлично прогресиращо трудово възнаграждение;
 • Фиксирани годишни бонуси, няколко пъти в годината;
 • Хибриден модел на работа;
 • Обновен модерен офис с фитнес зала и релакс зона;
 • Възможност за кариерно израстване.

Изисквания:

 • Счетоводен опит 5+ години и познания на счетоводните стандарти, IFRS;
 • Завършено висше образование по Счетоводство, Финанси или релевантна специалност;
 • Отлично познаване на нормативна уредба в областта на счетоводството, данъчното и осигурително законодателство;
 • Умения за работа с Excel, ERP системи, опит със SAP би се считало за предимство;
 • Владеене на Английски език на работно ниво;
 • Внимание към детайла и пунктуалност;
 • Умение за работа в екип и отлични комуникационни умения.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Подобни позиции

Digital Game Designer

Explore one of the top Game Designer roles available. Don't miss out this exceptional opportunity!

София
22/5/2024

IT Support Technician

София
17/5/2024

AWS Cloud Specialist (Hybrid)

София
16/5/2024