Консултации и изследвания в човешките ресурси

Камелия Димитрова
24/10/2023

HRS Bulgaria развива дейност в подбора и администрирането на кадри от 10 години, като само 3 години след старта, пристъпва към консултиране на международни компании относно възможностите за отваряне на офиси в столицата и страната. Изнесените бизнес услуги позволяват развитие на компаниите на отдалечени локации, а консултирането за реалната ситуация на пазара на труда в България, предоставя чудесни възможности за развитие и откриване на нови работни места у нас.

Кристиян Георгиев – ръководител и основател на екип „Консултации и проучвания“, споделя повече за работата на екипа в посока развитието на пазара на труда.

Здравей, Кристиян. Сподели ни повече за кариерният ти път до момента.

Кариерният ми път е свързан с проучвания още от университета, тъй като инвестирах повече време в дисциплини свързани с финансови анализи. Изпитвах интерес към всичко свързано с това как работи бизнеса. След като завърших започнах професионално да се занимавам с анализи и оценки в компания за недвижими имоти, а впоследствие и със сделки. Реших, че искам да сменя сектора, но не и аналитичната работа и избрах сферата на човешките ресурси, за да се запозная отблизо с хората, които стоят зад всички процеси и да видя как всъщност се случва „магията”. С течение на времето в HRS започнахме да работим с все повече международни компании и инвеститори, интересуващи се от България. Стъпка по стъпка, успяхме да развием експертизата и знанията, необходими за консултиране на чуждестранните инвеститори и по този начин да спомогнем за популяризирането на страната ни на международната бизнес карта. Съдействаме не само с информация за пазара на труда, но сме свързващо звено между инвеститорите, релевантните партньори и важни за бизнеса организации.

В кои бизнес отрасли са основно компаниите, с които работиш?

В HRS работим с всички отрасли, но в екип „Консултации и проучвания“ специализираме по-конкретно в работата с чуждестранни инвеститори, най-често от аутсорсинг индустрията. В частност, това са центрове за споделени услуги, кол центрове и ИТ компании. Също така, успешно работим и с производствени компании, най-често от автомобилния сектор, които намират България за обещаваща дестинация.

В началото загатнахме за отварянето на офиси в столицата на международни компании. Можеш ли да ни споделиш компании, на които HRS е помогнала и по какъв начин това се отразява и на кандидатите?

Помогнали сме на редица компании да влязат в България още на етап консултиране. Когато е от изключително значение инвеститорът да добие реална представа за пазара на труда в страната, за да може да вземе най-правилното бизнес решение.

Първият ни по-голям проект беше Cargotec - център за споделени услуги, който вече има повече от 450 служители.  Аlorica е друга компания, която преди да вземе решение бе изцяло консултирана от нас, след което ни повериха и изпълнението на проекта. Международният гигант BIC, който навлезе в България в периода на пандемия и пълен локдаун, когато смяната на работа за кандидатите беше изключително рискова стъпка е успех, с който също се гордеем. Въпреки ограниченията на изцяло дистанционния процес, успяхме да изградим работодателския имидж на една нова за нашия пазар компания и да осъществим подбора на кадри. Това беше проект, който отвори стотици работни места. Проучването и анализирането на пазара на труда в България е непрекъснат процес, експертизата ни в това направление е ключът за успешното консултиране на такива проекти. За нас е важно да допринасяме за устойчивото развитие на бизнеса, което се отразява положително на цялата екосистема, включително и на кандидатите.

Повечето хора не се чувстват удобно да работят с големи количества данни. Ти как се запали в това и то в подбора на кадри?

Хората в сферата на човешките ресурси са заети с много регулярни задачи и фокусът им не е да работят с големи количества данни. В HRS имаме подходящите знания и ресурси да отделяме време за анализи, поради което бих казал, че за нас и колегите изследователи неудобството идва от малкото количество данни, а не от голямото количество! Предизвикателството идва от това, че често липсва синтезирана информация за въпросите, които анализираме. Затова в момента работим усърдно в посока събиране на данни по наболели въпроси, от които се интересуват и работодателите и служителите.

В коя област на изследване ще се съсредоточите с твоя екип в идните месеци и защо?

Нашумелият въпрос за излизане на работодателите от пост-пандемична обстановка и как дългосрочно се променят предпочитаните модели на работа - офис, хоум офис или изцяло дистанционната работа. Все още няма общо становище за най-добрия модел, независимо от големината на компанията и къде се намира. Включително гиганти като Google изпитват трудности. В България това също е актуална тема и работодателите търсят да почерпят добри практики, поради което се намесваме ние с проучване по темата, което цели да помогне на бизнеса да избегне контрапродуктивни стъпки.


Темата е актуална и хората са на различни мнения по този въпрос. Ще бъде интересно да видим анализ на голяма група от работещи хора и предпочитаните модели на работа. По какъв начин нашите читатели биха могли да се включат в тези изследвания?

Това изследване с по-широка аудитория ще бъде ценно за всички - за нас като агенция за подбор, за служителите и за екосистемата от работодатели. Да си зададем правилните въпроси и да получим реалните очаквания и предпочитания в атмосфера, в която има доста неизвестни, както за работодателите, така и за кандидатите. Нашите читатели могат да се включат в това изследване и да ни помогнат да развенчаем митовете, които се разпространяват в последните години, безплатно, анонимно и отнемащо 5 минути, като попълнят въпросника ТУК.

Последен въпрос: когато изследването е анализирано и оформено, къде бихме могли да го открием и участниците в него ще имат ли достъп?

Анализ на получените резултатите, ще бъде споделен с респондентите, участвали и заявили желание за това по имейл. Също така с компаниите и бизнес партньорите ни, ще споделим данните чрез събитие, на което да коментираме темата на живо.

Ако сте работодател или колега от HR сферата и желаете да свържете с екип „Консултации и проучвания“ , може да им пишете на: consultancy@hrs-bg.com