5 проблема, които услугата “временна заетост” разрешава

Камелия Димитрова
24/10/2023

Пред бизнеса стоят различни трудности, що се отнася до подбора на кадри. От една страна, наемането на персонал, а от друга, администрирането на служители на пълен или непълен работен ден, в зависимост от нуждите на компанията. Това изисква опитен екип от специалисти в сферата на човешките ресурси и администрацията, които да имат задълбочено разбиране за постоянно променящото се българско трудово законодателство.

Ние предлагаме гъвкаво решение за временна заетост, което отговаря на всичките ви очаквания, докато нашия екип администрира вашия човешки ресурс. Процентът на напускащи служители вече не е метрика, която трябва да наблюдавате. Наша отговорност е да достигнем и да запазим оптималния брой работни часове, които да отговорят на нуждите на вашия бизнес. Ето как получавате едновременно три решения за оптимизация - набиране на персонал, администрация и ведомост, използвайки нашата услуга за “временна заетост”.

Подготовката на всички необходими документи за стартирането на нов служител е изцяло наш ангажимент - отговаряме за изготвяне на договори, заповеди и допълнителни споразумения, вписване на промени в трудовите досиета, поддържане на лични досиета, дейности по организиране на работното време, почивните дни и празниците.

Най-голямото предимство за вас е, че по този начин оптимизирате разходите си, а също така спестявате време и усилия, за да се съсредоточите върху ефективното управление на вашия бизнес.

5 проблема, които решаваме:

  • Таксата за подбор е включена и се изплаща на месечна база, за определен период.
  • Голям брой кандидати, които са мотивирани и готови да стартират.
  • Предотвратяване на евентуално закъснение в плащанията
  • Спестяване на разходи - нямате необходимост от вътрешен екип “Човешки ресурси”. HRS има отдаден екип от над 30 професионалисти.

Проблемите, които решаваме: Покриване на процентите на напускащи служители, потенциални затруднения с плащането навреме, комбиниране на подбор и администрация на достъпни кандидати.

Доверете ни се, имаме опита и знанията да подкрепим вашия бизнес и да бъдем коректни към вашите служители.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!