Преподавател по математика

София
No items found.
Сектор
Образование, курсове и преводи
Ниво
Специалист
Език
Английски
Вид заетост
Постоянна работа
Пълно работно време
Заплата
Работа от вкъщи
No items found.
Вашият консултант
Цветелина Стефанова
Ръководител на екип "Постоянна заетост"
Препоръчай приятел

Това, което не представлява интерес за вас, може да е мечтаната промяна за друг.

No items found.
Сектор
Образование, курсове и преводи
Ниво
Специалист
Език
Английски
No items found.

Наш партньор е Частна езикова гимназия с дългогодишна история и традиции, част от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и е пълноправен член на ACES. Училището използва модерна материална база и има екип от високо квалифицирани преподаватели, които осигуряват солидна подготовка по всички дисциплини от учебния план.

В годините те са изградили и доказали успешен образователен модел, който личи от постиженията на техните възпитаници.За екипа им в момента търсим математик с педагогическа правоспособност, желание и умение за работа с деца за позицията:

Преподавател по математика

Основни задължения и отговорности:

 • Планира образователния процес;
 • Организира и провежда образователния процес, използва ефективни методи на обучение, информационните и комуникационните технологии;
 • Оценява напредъка на учениците и степента на усвояване на предвидените компетентности;
 • Участва в и изпълнява дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Попълва стриктно учебната и училищната документация, свързана с неговата дейност, при спазване на нормативните изисквания;
 • Участва във формирането на политиките за развитие на училището.

Условията, които предлагат:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Допълнителни социални плащания за всички служители (стимулиращи бонуси, летен бонус, Коледен и Великденски бонус);
 • Подсигурен организиран фирмен транспорт;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Дневни средства за храна;
 • Безсрочен трудов договор;
 • Организирани бeзплатни обучения и възможност професионално израстване;
 • Възможност за подпомагане придобиването на Учителска правоспособност.

Основни изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование със специалности „Педагогика на обучението по математика“, „Математика и информатика“ или други математически или инженерни дисциплини;
 • Отлични математически познания;
 • Практически опит в сферата ще се счита за основно предимство;
 • Добро ниво на владеене на английски език също е предимство;
 • Възможност за провеждане на 28 учебни часа седмично в рамките на 4 дни на ученици от 10, 11 и 12 клас;
 • Учителска правоспособност е важно, но не е задължително изискване;
 • Умение за работа с деца и много добри комуникативни умения и такива за работа в екип.

При проявен интерес, моля, изпратете Вашата автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Подобни позиции

Talent Development Specialist

For our partner with an established position in their field with recognizable brands, we are looking for a candidate with experience in human resources with function as a Talent Development Specialist.

София
19/7/2024

KYC специалист с английски език (временен проект)

За временен проект към компания, в сферата на финансовите услуги, търсим KYC специалист с малък опит, който да отговаря за въвеждане и анализ на клиентски данни в специализиран софтуер.

София
18/7/2024

Специалист Потребителски Запитвания с Немски Език 4/8 (може и без опит)

Нашият клиент е глобален лидер в сферата на аутсорсинг услугите, развил множество успешни проекти.

София
18/7/2024