Преподавател по английски език

София
No items found.
Сектор
Образование, курсове и преводи
Ниво
Специалист
Език
Английски
Български
Вид заетост
Постоянна работа
Пълно работно време
Заплата
Работа от вкъщи
No items found.
Вашият консултант
Цветелина Стефанова
Ръководител на екип "Постоянна заетост"
Препоръчай приятел

Това, което не представлява интерес за вас, може да е мечтаната промяна за друг.

No items found.
Сектор
Образование, курсове и преводи
Ниво
Специалист
Език
Английски
Български
No items found.

Наш партньор е Частна езикова гимназия с дългогодишна история и традиции, част от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и е пълноправен член на ACES. Училището използва модерна материална база и има екип от висококвалифицирани преподаватели, които осигуряват солидна подготовка по всички дисциплини от учебния план. В годините те са изградили и доказали успешен образователен модел, който личи от постиженията на техните възпитаници.

За екипа им в момента търсим филолог с педагогическа способност, желание и умение за работа с деца за позицията: 

Преподавател по английски език

Основни задължения:

 • Планира образователния процес;
 • Организира и провежда образователния процес, използва ефективни методи на обучение, информационните и комуникационните технологии; 
 • Оценява напредъка на учениците и степента на усвояване на предвидените компетентности;
 • Участва в и изпълнява дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Попълва стриктно учебната и училищната документация, свързана с неговата дейност, при спазване на нормативните изисквания;
 • Участва във формирането на политиките за развитие на училището.

Гимназията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Допълнителни социални плащания за всички служители (стимулиращи бонуси, летен бонус, Коледен и Великденски бонус);
 • Подсигурен организиран фирмен транспорт;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Дневни средства за храна;
 • Безсрочен трудов договор;
 • Организирани безплатни обучения и възможност професионално израстване;
 • Възможност за подпомагане придобиването на Учителска правоспособност.

Основни изисквания към кандидатите:

 • Завършено релевантно висше образование;
 • Практически опит в сферата ще се счита за основно предимство;
 • Учителска правоспособност е важно, но не е задължително изискване;
 • Умение за работа с деца и много добри комуникативни умения, както и такива за работа в екип.

При проявен интерес, моля, изпратете Вашата автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдатизползвани единствено за целите на настоящия подбор.

Подобни позиции

B2B First Line Technical Support with German (Fully Remote)

Our partner is a global outsourcing company. They are looking for a B2B First Line Technical Support with German (Fully Remote) to join their team in Bulgaria. The person will have the opportunity to build a good professional relationship with the cl

No items found.
21/9/2023

Platform Advisor with English

София
18/9/2023

Team Lead Data Platform

Страхотна възможност за всички Data Engineers / Data Support Engineers, които искат да направят следваща крачка в кариерата си и да изградят собствен екип в ролята на Team Leader!

София
Пловдив
15/9/2023