Инженер продажби

Пловдив
No items found.
Сектор
Производство
Автомобилен сектор
Ниво
No items found.
Език
No items found.
Вид заетост
No items found.
Заплата
3000
Работа от вкъщи
No items found.
Вашият консултант
Росица Гатева
Консултант по подбор
Препоръчай приятел

Това, което не представлява интерес за вас, може да е мечтаната промяна за друг.

No items found.
Сектор
Производство
Автомобилен сектор
Ниво
No items found.
Език
No items found.
No items found.

Инженер продажбиОсновни отговорности:

-Осъществява преки контакти с клиентите, подготвя запитвания, оферти и поръчки;

-Следи за производствените необходимости на клиентите и своевременното и добросъвестно изпълнение на техните поръчки;

-Води първична отчетност по приемане и предаване на стоково-материалните ценности;

-Поддържа картотека на офертите, стоковите и ценовите каталози;

-Следи за спазване на количествените и качествени показатели на предлаганите стоки и материали и изготвя протоколи за рекламации;

-Прави проучване на пазара с оглед използване на най-благоприятните ценовиравнища на предлаганите стоки;

-Информира своевременно клиентите, относно актуалната търговска политика и нови възможности на фирмата;

-Осъществява техническа поддръжка на клиентите.

Компанията предлага:

-Конкурентно заплащане;

-Възможност за професионално развитие и напредък;

-Приятна работна атмосфера;

-Стабилна и перспективна работа.

Основни изисквания:

-Носи отговорност при отклонение в количеството и качеството на доставените до клиента стоки и материали;

-Отговаря за спазването на сроковете за доставка на необходимите стоки и материали;

-Носи отговорност при увреждане на стоково-материалните ценности от неправилно транспортиране;

-Образование-Висше техническо образование;

-Професионален опит-една година стаж, свързан с дейности по доставка на материали и суровини;

-Добра компютърна грамотност;-Умения за работа с клиенти;-Свидетелство за управление а МПС.

При проявен интерес, моля, изпратете Вашата автобиография. Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

Подобни позиции

No items found.