Юрисконсулт
Местоположение:
София
Ниво:
Специалист
Сектор:
Бизнес/Консултантски услуги
Език:
Български
Вид:
Пълно работно време
Заплата
В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.                      

Вие не сте изключение!  
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.
 
Юрисконсулт

Успешният кандидат ще се присъедини към екип от професионалисти, за да представлява фирмата пред държавни контролни органи във връзка с извършване на проверки по спазване на действащото законодателство.

Отговорности :
 • Да консултира и изработва необходимите документи, договори, писма, становища, свързани с дейността на фирмата;
 • Да води преговори по сключване на договори, защитавайки правната позиция на работодателя;
 • Да преглежда и съгласува изготвените проекто договори, споразумения, анекси и кореспонденция, касаещи осъществяваната от фирмата на работодателя търговска дейност;
 • Да представлява работодателя пред съдебните, прокурорските, следствените и полицейските органи, пред органи на местната и централна власт, юридически лица и обществени организации и всякога, когато е изрично упълномощен за това.
Компанията предлага:
 • Работа в сигурна и бързо-развиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар;
 • Работа в сплотен екип от енергични професионалисти;
 • Ваучери за храна;
 • Карта за отстъпка при пазаруване;
 • Спортна Карта.
Изисквания:
 • Магистърска степен по Право;
 • Минимум 5 години стаж по специалността;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност: Microsoft Word, Excel. Работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи.


Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Вашият Консултант:
Мирослава Миладинова
Консултант подбор на персонал