Специалист Човешки Ресурси
Местоположение:
София
Ниво:
Сектор:
Човешки ресурси
Език:
Вид:
Заплата (BGN):
За наш клиент – предоставящ посреднически услуги за сделки с недвижими имоти - покупка на имот, продажба на жилища (апартаменти, къщи, парцели), наемане и отдаване под наем на офиси, инвестиране в недвижими имоти, търсим:

Отговорности:
 
 • Извършва цялостен подбор на кадри за компанията;
 • Подобрява системите за управление на хора в компанията - задържане, оценка на представянето, мотивация на екипи, бонусна схема на възнаграждение, социални придобивки;
 • Активно участва в подобряване и усъвършенстване на основните HR процеси в компанията - подбор, въвеждане и задържане на нови служители, обучения и развитие на екипи;
 • Организира обучения за подобряване на компетенциите и уменията на служителите.
 
Изисквания към кандидатите:
 
 • Професионален опит в сферата на човешките ресурси;
 • Отлични комуникативни умения, проактивност и инициативност в работата;
 • Отлични организационни умения;
 • Отлична компютърна грамотност: MS Office;
 • Английски език.
 
Компанията предлага:
 
 • Динамична и предизвикателна работа в екип от млади и амбициозни хора;
 • Фирмено обучение;
 • Отлично възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие.