Спедитор – Въздушен транспорт
Местоположение:
София
Ниво:
Специалист
Сектор:
Логистика и спедиция
Език:
Английски
Вид:
Постоянна работа
Заплата
Отговорности:
 • Осъществява оперативни и търговски контакти с клиентите на фирмата;
 • Изготвя писмени оферти в отговор на клиентски запитвания;
 • Организира изпълнението на транспортните заявки и договори;
 • Уведомява клиента за статуса на пратката и за евентуални проблеми при изпълнението на заявката;
 • Следи за своевременно плащане на вземанията с настъпил падеж и за спазване на определените кредитни лимити на всеки клиент;
 • Участва в обработването, решаването и приключването на рекламации от клиентите;
 • Подбира подизпълнители за изпълнение на клиентските заявки и договаря с тях цени и условия ;
 • Следи изпълнението на възложените на подизпълнителя услуги и изготвя всички необходими документи за възложената услуга;
 • Поддържа ежедневен контакт с подизпълнителите с цел събиране на информация за изпълнение на възложения превоз и навременната доставка на пратките и уведомява клиентите.
Изисквания:
 • Висше икономическо образование или друго релевантно;
 • Професионален опит минимум 2 години в международна спедиция- Въздушен транспорт;
 • Отлично владеене на Английски език – писмено и говоримо;
 • Добра компютърна грамотност с Excel, Word и Internet, опит в работа с оперативни програми;
 • Комуникативност, умение за водене на преговори;
 • Умение за работа в екип.
Компанията предлага:
 • Високо стартово възнаграждение ;
 • Атрактивна бонусна схема;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за работа в млад и динамичен екип;
 • Възможност за професионално развитие и преминаване на обучения.
В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.
 
Вашият Консултант:
Таня Иванова
Старши консултант подбор на персонал