Сервизен техник
Местоположение:
Стара Загора
Ниво:
Сектор:
Производство
Език:
Английски, Немски, Руски
Вид:
Заплата (BGN):
Отговорности и задължения:
 • Извършва сервизни дейности на земеделска техника и своевременно подготвя документацията свързана с тях;
 • Следи и контролира техническото състояние на сервизното оборудване и извършва ремонтни дейности при необходимост;
 •  Анализира причините за аварии и предлага решения за тяхното отстраняване;
 •  Инструктира клиента за правилната и безопасна работа с предаваната техника;
 •  Участва в провеждането на след сезонни инспекции и дава насоки на клиента;
 • Участва в подготовката и провеждането на специализирани изложения, демонстрации и други инициативи, свързани с търговското представяне на Дружеството;
 • Спазва правилника за вътрешния трудов ред и всички нормативни документи, свързани със сервизното обслужване;
Изисквания:
 • Завършено средно или висше техническо образование в областта на селскостопанската механизация;
 • Минимум 2 години опит на сходна позиция;
 • Владеене на английски, немски или руски на работно ниво;
 • Познаване на нормативните актове и изисквания за сервизно обслужване на земеделска техника;
 • Свидетелство за управление на МПС.
Компанията предлага:
 • Отлично възнаграждение;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Работно облекло;
 • Работа на осем часа със стандартно работно време.
 • Възможност за развитие в компания, лидер в своя бранш

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствията с изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. You are no exception!