General staffing

Подбор за постоянна и временна заетост на кадри подходящи за доставка, дистрибуция, производство и логистика във фабрики, складове и производствени бази.

0
+

години опит

0
+

години опит

0
+

години опит

0
+

години опит

Извършваме подбор и администриране за постоянна и временна заетост на кадри подходящи за доставка, дистрибуция, производство и логистика във фабрики, складове и производствени бази. Екип от професионалисти извършва оценки, както на 

кадри за позиции, неизискващи специална квалификация, така и на технически-инженери и механици с дългогодишен опит. Работим успешно и в проекти свързани с търсене на ръководни постове в сектора.

Ние разбираме, че производството е непрекъснато развиващ се процес, който често не спира и е активен по 24 часа в денонощието, което съответно изисква изключително бърз, но и качествен подбор. 

Същевременно, имаме опит в търсенето на кадри за всички сектори на финансовите услуги: 

 • Счетоводство
 • Бизнес банкиране
 • Инвестиции
 • Застраховки
 • Инвестиционно банкиране
 • Животозастраховане
 • Пенсии и банкиране на дребно. 

Еднакво добре извършваме оценка и на специалисти от всички области на човешките ресурси с фокус в:

 • Обезщетения и компенсация
 • Трудови отношения
 • Човешките ресурси
 • Организационна структура
 • Развитие на служителите
 • Изграждане на работодателска марка.

Kомпаниите, които
ни се довериха

Аутсорсинг и кол център
Production & Logistics
ИТ и техническа поддръжка
HR & Finance
Sales & Marketing
Pharma

Не губете повече време в търсене на подходящите кадри за вашия бизнес. Доверете се на професионалния ни опит и се възползвайте от базата ни данни за наемането на следващия си служител.