Ръководител - индустриални технологии
Местоположение:
Moнтана
Ниво:
Специалист
Сектор:
Производство
Език:
Български
Вид:
Постоянна работа
Заплата
Ръководител - индустриални технологии

Отговорности:
 • Работи за подобряване и оптимизиране на производствените процеси;
 • Осъществява планиране и контрол на производствените процеси за оптимизация на натоварването на оборудването;
 • Съдейства при въвеждане на нови продукти в производството;
 • Разработва технологични процеси и изготвя технологична документация;
 • Съдейства на мениджър производство при постигане на цели, свързани с производителност, качество и ефективност;
 • Разработва разходни норми за основни, спомагателни материали и полуфабрикати;
 • Разработва задания за конструиране на инструментална екипировка, координира изработката и участва във внедряването в производството;
 • Участва в анализи на процесите на контрол и осигуряване на качеството;
 • Упражнява контрол за спазване на технологичната дисциплина в съответствие със стандартите за Качество;
Компанията предлага:
 • Високо стартово възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Фирмени обучения;
 • Атрактивен социален пакет, включително покриване на транспортните разходи;
 • Коректно и професионално отношение.

Изисквания:
 • Висше техническо образование – Индустриални технологии, ММТ, Мехатроника, Компютърно проектиране на технологии в машиностроенето;
 • Опит в сертифицирана по стандарт за качество организация – минимум 3 години;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office, AutoCad;
 • Добро владеене на английски език;
 • Умения за работа в екип.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.