Работници в производство
Местоположение:
Ихтиман
Ниво:
Начално ниво
Сектор:
Производство
Език:
Вид:
Пълно работно време
Заплата
Отговрности:

• Обслужване на машините и следене за правилната им работа;
• Отговорност към цялостния процес на производство; 
• Проверка на произведената продукция и недопускане на брак; 
• Спазване на правилата за безопасност на територията на производствените сгради;

Компанията предлага:

• Трудов годовор + допълнителни бонуси и ваучери за храна;
• Възможност за дългосрочно ангажиране;
• Възможност за обучение и работа в компания, лидер на Балканския п-в в своята област;
• Отлични условия на труд. 

Изисквания за кандидатите:

• Прецизност, организираност, отговорност;
• Добри комуникационни умения и работа в екип;
• Готовност за работа на норми.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.