Проектант - метални конструкции
Местоположение:
София
Ниво:
Специалист
Сектор:
Производство, Инженери, Строителство
Език:
Български, Английски
Вид:
Постоянна работа, Пълно работно време
Заплата
Отговорности:
• Участва в процеса на планиране и обезпечаване производствената дейност, както и на
различни проекти на компанията;
• Изготвя проекти на специфични изделия за производственият и инжинерингов отдели на
компанията;
• Участва в процеса на технологично и методическо осигуряване на производственият
процес;
• Проектира и внедрява нови продукти, системи, машини и технологии;
• Внедрява нови практики в областта на качествения контрол, статистическо обезпечение на процеса и цялостната дейност по повишаване на качеството на произвежданата продукция;
• Изготвя технически и презентационни материали, инструкции и др. технически документи;
• Подпомага дейността на производственият мениджър, изготвя програми за машинният
парк в направление метална префабрикация.

Изисквания:
• Висше техническо образование;
• 1-3 годишен опит на сходна позиция;
• Английски език - B1;
• Опит в програмирането на CNC машини
• Добри технически познания и практически опит в работата с техническа документация;
• Опит в сферата на производството
• Умения за работа със следните чертожни програми – Solidworks, AutoCAD
• Точност, внимание и отговорност към поставените задачи.
• Екипност, чувство за ефективно и отговорно отношение, ориентираност към крайният
резултат, съпричастност към целите на екипа и компанията.

Компанията предлага:
• Много добро възнаграждение + допълнителни придобивки;
• Работа в компания – лидер в своята дейност;
• Възможност за професионално и кариерно развитие;
• Работа с екип - професионалисти в своята сфера.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат
използвани единствено за целите на настоящия подбор.