Продавач - консултант/ Касиер на 4 часа
Местоположение:
София
Ниво:
Сектор:
Продажби
Език:
Вид:
Постоянна работа, Непълно работно време
Заплата
Отговорности: 
 • Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект;
 • Информиране и консултиране за стоките и услугите от портфолиото компанията;
 • Работа с парични суми, касов апарат, пос терминал и издаване на касови бележки и фактури;
 • Поддържане на търговски вид на стоките и следене за наличието на информационни етикети по тях;
 • Поддържане на изряден търговски вид и хигиена на търговския обект;
 • Носене на пълна отчетна и материална отговорност.
Привилегии:
 • Работа в динамична среда с екип от позитивни и инициативни хора;
 • Възможност за повишаване на квалификацията;
 • Комуникативно работно място;
 • Работно време по утвърден график;
 • Гарантирано месечно възнаграждение;
 • Допълнително материално стимулиране, обвързано с резултатите.
Изисквания: 
 • Завършено средно или висше образование;
 • Предишен опит на същата или подобна позиция се счита за предимство;
 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Високо ниво на самодисциплина и организираност;
 • Владеене на английски език на средно ниво;
 • Компютърна грамотност;
В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.