Офис Мениджър
Местоположение:
София
Ниво:
Сектор:
Административни и офис дейности
Език:
Английски
Вид:
Заплата (BGN):
Основни задължения и отговорности:
 • Създаване на работни приоритети и спазване на крайни срокове за изпълнение;
 • Водене на кореспонденция на български и английски език по телефон и имейл с клиенти на компанията;
 • Издаване на фактури от специализиран софтуер;
 • Създаване на административни и първични счетоводни документи;
 • Работа със специализирани софтуери, пряко свързани с дейността;
 • Следене спазването на крайни срокове при изпълнението на процедури;
 • Комуникация с контрагенти при необходимост от изясняване на въпроси по получени счетоводни документи и плащания;
 • Нареждане и осъществяване на плащания в електронно банкиране;
 • Прилежно оформяне и поддържане реда на фирмената документация;
 • Отговаря за доставката на офис консумативи.

Какво предлагат:
 
 • Възможност за дългосрочно обвързване;
 • Отлични работни условия;
 • Отлично възнаграждение;
 • Динамична работна среда в млад и позитивен екип;
 • Работа с утвърдени специалисти.

Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше образование;
 • Позитивно отношение и готовност за работа в екип;
 • Динамичен и отговорен човек със систематичен подход в работата;
 • Опит на подобна позиция;
 • Инициативност, самостоятелност и висока професионална етика и трудови навици;
 • Отлични умения за бизнес комуникация и развита бизнес етика;
 • Добро владеене на английски език;
 • Отлични административни и организационни умения;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Способност за приоритизиране на задачите;
 • Дисциплинираност, отговорност, организираност, коректност.
В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса. Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. Вие не сте изключение!