Младши Специалист логистика
Местоположение:
София
Ниво:
Сектор:
Логистика и спедиция
Език:
Английски
Вид:
Заплата (BGN):
1400
За тях търсим да назначим:

Младши Специалист логистика

Отговорности:
 •  Приема заявки от клиенти, като същевременно организира и контролира цялостния процес от подаването на заявката до нейното изпълнение и администриране;
 •  Планира и управлява работата на наетите транспортни средства;
 •  Контролира и анализира ежедневно местонахождението на транспортните средства с цел постигане на оптимално натоварване на флота и спазване сроковете на доставка;
 •  Указва съдействие на доставчиците при възникнали затруднения и проблеми от техническо или друго естество;
 •  Отговаря за добрата комуникация с клиентите и доставчици по мейл /телефон;
 •  Проактивно търси и предлага решения при възникнали проблеми; 
 •  Изготвя справки и отчети, свързани с дейността;
 •  Познава вътрешната нормативна уредба, структура и методика за работа в компанията.

Изисквания:
 •  Отлична компютърна грамотност;
 •  Ползване на английски език, писмен и говорим;
 •  Опит на подобна позиция или друга заемана длъжност в транспортна / логистична фирма Ви дава сериозно предимство;
 •  Много добра устна и писмена комуникация;
 •  Умения за работа с клиенти и доставчици и самостоятелно решаване на проблеми;
 •  Работа под напрежение и умение за управляване на няколко активности едновременно;
 •  Гъвкавост при поемането на задачи, различни от ежедневните;
 •  Взаимозаменяемост с колегите със сходни позиции и длъжностни характеристики.

Личностни качества:
 •  Умение за работа в екип;
 •  Умения за определяне на приоритети;
 •  Умение за управление на времето;
 •  Отговорност и лоялност;
 •  Стремеж към постигане на резултати;
 •  Самомотивация.
Богатият ни опит в сферата на човешките ресурси ни е дал ценна информация и обширни познания за различната корпоративна култура на нашите партньори и по този начин ние имаме възможност да селектираме най-точния кандидат за всяка позиция.