Мениджър управление на собствеността
Местоположение:
Благоевград
Ниво:
Специалист
Сектор:
Недвижими имоти, Архитектура, Строителство, Туризъм
Език:
Български
Вид:
Постоянна работа
Заплата
Нашия партньор е един най- добре установените комплекси в България, който години наред привлича множество почитатели на спорта от целия свят. 
Комплексът е разположен в Югозападна България и разполага с петзвезден хотел, СПА и спорт съоръжения, барове и ресторанти, както и други луксозни услуги.

Във връзка с разширяването на екипа, в момента търсим да назначим мотивиран специалист на позиция:

Мениджър управление на собствеността

Позицията е част от Мениджърския екип на компанията. Служителят, заемащ позицията, ще осъществява цялостен контрол при процеса на обзавеждане на апартаментите, процес при обработка на документи и опис на наличното имущество.

 
Основни задължения:
 • Организира и контролира цялостния процес на обзавеждане на апартаментите, съгласно утвърдените списъци за различните видове помещения, следи за доставките на препарати, консумативи и канцеларски  материали;
 • Извършва първоначален визуален входящ контрол на получената стока, като следи  количествата по заявка да съвпадат с полученото;
 • Обработва  доставените документи, изготвя списъци по апартаменти с опис на наличното имущество;
 • Помага при извършването на  ревизии на апартаментите в комплекса;
 • Въвежда и поддържа номенклатурата на оборудването по апартаментите  и общите помещения;
 • Контролира работата на отдел „Хотелско домакинство” по отношение на качеството на почистване и зареждане на апартаментите, както и правилното залагане на статуса им в софтуера.

Компанията предлага:
 • Много добро стартово възнаграждение;
 • Отлични условия за работа;
 • Възможност за гъвкаво работно време;
 • Фирмено обучение;
 • Възможност за развитие в компанията;
 • Безплатно настаняване в комплекса.

Изисквания за заемане на позицията:
 • Висше икономическо образование;
 • Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми;
 • Комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Владеене на чужд език.
Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.