Мениджър Индустриализация
Местоположение:
Пловдив, Пазарджик
Ниво:
Старши специалист, Мениджър
Сектор:
Производство, Инженери
Език:
Английски
Вид:
Постоянна работа
Заплата
В момента търсим да назначим за наш клиент, водеща международна производствена компания - лидер в  своят сектор:  

Мениджър Индустриализация

 
Задачи и отговорности:
 • Ръководи персонала в отдела – механици, монтьори и техници;
 • Отговаря за правилното функциониране на машините и оборудването във фирмата;
 • Разпределя и координира работата на специалистите и техническите изпълнители;
 • Участва в актуализирането на ключови показатели за измерване на постигнатите резултати;
 • Участва в дефинирането и изпълнението на процеса, така че регулаторните изисквания да се спазват при оптимални разходи;
 • Утвърждава квалификационната матрица на отдела и участва в планирането и развитието на ресурсите;
 • Въвежда и оптимизира производствените процеси;
 • Участва в развитието на инвестиционни намерения на производството;
 • Управлява проекти, свързани с въвеждането на нови продукти и оборудване;
 • Участва в изготвянето на изчисления за целите на запитвания на клиенти;
 • Участва в провеждането на вътрешни одити;
 • Прилага успешни международни производствени практики, които повишават ефективността на производството, като Lean Manufacturing, Kaizen, TMS, TPM;
 • Отговаря за безопасната експлоатация и представлява предприятието пред органите за технически надзор;

Предложението:
 • Подходящо възнаграждение;
 • Приятна работна атмосфера;
 • Пълен социален пакет и допълнителни придобивки;
 • Фирмен транспорт;
 • Възможност за развитие;
 • Работа в международна компания с ясни отговорности.

Изисквания:
 • Висше образование в областта на електрониката и/ или машиностроенето;
 • Експерт в CAD системи;
 • ERP и BDE-системи Работа с машини и инструменти;
 • Владеене на английски;
 • Професионален опит: минимум 3 години по специалността;
Вашият Консултант:
Аделина Янева
Консултант Подбор на персонал