Механошлосер
Местоположение:
София
Ниво:
Специалист
Сектор:
Производство
Език:
Вид:
Постоянна работа
Заплата
​Основни задължения:

• Следи за изправността и правилната работа на поверената му механично, технологично и подемно-транспортно оборудване; 
• Изпълнява сервизно обслужване, ремотни дейности и найстроване на механичното оборудване и машини;
• Следи за правилната експлоатация на оборудването и извършва нужните дейности за недопускане на аварии;
• Участва при създаването на годишни графици за ремотни дейности на машините;
• Организира и изпълнява ремонти на оборудването.

Изисквания:

• Предишен опит на подобна позиция;
• Опит в хидравлични системи с високо налягане (вентили, помпи, гъвкави връзки и др.);
• Опит в работата с повдигателни съоръжения;
• Води електронен архив на извършените дейности;
• Да разчита чертежи на детайли, машини и оборудване.

Компанията предлага:

• Трудов договор;
• Отлично възнаграждение;
• Стандартно работно време;
• Въвеждащо обучение;
• Отлични условия на труд.