Marketing Specialist with Polish
Местоположение:
София
Ниво:
Старши специалист
Сектор:
Maркетинг
Език:
Полски
Вид:
Заплата
Препоръчай Приятел* *Вземи до 500 лв за препоръчан приятел
HRS Bulgaria вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса. Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.

В момента за наш клиент, търсим да назначим мотивирани специалисти на позицията:

Marketing Specialist with Polish


Основни функции и задължения:  

·    Организира и предлага варианти за максимално ефективното планиране на рекламното присъствие в интернет на компанията;

·    Създава, организира и развива социалните профили на компанията в интернет;

·    Подготвя становища, анализи, доклади и предложения за нови рекламни кампании на компанията;

·    Участва в създаването и изпълнението на програми, проекти и приложения с цел подобряване на процеси в компанията;

·    Съдейства и подпомага за по-добрата организация на онлайн маркетинга на компанията; 

·     Следи състоянието и тенденциите на всеки от пазарите, на които компанията оперира или планира да навлезе;

·    Следи за проявите на нелоялна конкуренция и информира ръководството за забелязаните случаи.


Изисквания за изпълняване на длъжността: 

·         Завършено Висше образование; 

·         Опит в онлайн маркетинга и/или стратегическо онлайн планиране, както и познаване на онлайн медиите на световно ниво;

·         Познаване или опит в работата със специализирани платформи за управление на онлайн реклама: Google Adwords, Facebook Ads Manager; Bing Ads, както и опит с работа с affiliate платформи;

·         Познаване на аналитични инструменти: Google Analytics;

·         Опит или познаване на принципите на работа с affiliate платформи

·         Опит в изготвянето на технически задания за разработването на промоционални сайтове и игри;

·         Полски език - отлично ниво

·         Английски език – работно ниво;

·         Отлична компютърна грамотност.

 
Основни отговорности и личностни изисквания на длъжността:

·         Аналитично мислене;

·         Способност за прогнозиране и планиране;

·         Способност за работа в екип;

·         Отговаря за качеството и сроковете на изпълнение на възложената му работа;

·         Отговаря за точността и верността на съставяните от него документи, анализи, прогнози и консултации;

·         Отлични комуникативни умения;

·         Лоялност;

·         Да проявява висока лична дисциплина и отговорност в работата.

 
Ако позицията представлява интерес за Вас, не се колебайте да ни изпратите Вашата автобиография!

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Staffing Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетoстта № 79/21.07.2014, валиден до 21.07.2019

 
Вашият Консултант:
Пламена Денчева
Консултант подбор на персонал