Координатор проекти с Немски
Местоположение:
София
Ниво:
Начално ниво
Сектор:
Контакт центрове , Банки, Кредитиране, Финансови услуги
Език:
Английски, Немски
Вид:
Пълно работно време
Заплата
Нашият клиент е водеща международна финансова група управляваща портфолио от небанкови финансови услуги. 
Разразстването на техния нов проект - Peer-to-Peer платформа за инвестиране във финансови продукти зa физически и юридически лица създава нуждата от привличането на координатор за тяхната дейност на немскоезичните пазари. 

Отговорности: 

• Обслужва инвеститорската платформа чрез предоставяне на информация на потребителите. 
• Осигурява качествено, своевременно и внимателно обслужване на всички постъпващи запитвания на потенциални и настоящи потребители, партньор следвайки фирмените процедури.
• Информира прекия си мениджър писмено, при възникнали проблеми и казуси.
• Съобщава на потребителите за взети решения от страна на мениджмънта на Дружеството отнасящи се до общите условия на услугата.
• Проверява автентичността на подадените данни от потребителите в платформата, следвайки утвърдения процес. 
• Съдейства за осигуряването на регулярни, точни и цялостни отчети по отношение на платформата, с цел постигане на заложения бюджет.
• Консултира клиентите за предимствата на услугата и платформата с цел продажба на услугата на Дружеството.
• Осъществява продажби на услугата на Дружеството по показатели, съгласно индивидуалния план за продажби, подписан от работодателя и служителя.
• Предоставя конструктивна актуална обратна връзка към мениджмънта по възможни проблеми или възможности за подобряване на процеси.


Професионален профил:

• Много добра компютърна грамотност и умения: MS Office (Word, Excel, Internet).
• Езикова квалификация: отлично ниво на немски език – писмено и говоримо.
• Висше образование в сферите: икономика, финанси, бизнес и мениджмънт ще бъде считано за предимство
• Опит в комуникацията с клиенти се счита за предимство

Личностни качества и умения: 

• Целеустременост и продуктивност: ориентация 
към крайния резултат; 
• Настойчивост способност да преодолява ситуативни ограничения, инициативност; 
• Лоялност към организацията и делова ориентация 
• Готовност да следва правилата на организацията, отдаденост на работата и отговорност за качеството на своята работа; 
• Надеждност, самодисциплина, умения за работа в екип 
• Комуникативност, умение да изслушва 
• способност да възприема, усвоява и използва информацията, извлечена от устната комуникация
• Умение да убеждава

Компанията предлага:

• Много добро мотивиращо възнаграждение;
• Допълнителни възнаграждения под формата на бонуси;
• Въвеждащо обучение и възможност за развитие
• Спортна карта с намалена цена.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
Вашият Консултант:
Делян Колев
Старши кариерен консултант