Координатор Човешки ресурси
Местоположение:
София
Ниво:
Сектор:
Човешки ресурси
Език:
Английски
Позиция:
Експерти
Заплата (BGN):
Наш клиент е международна компания – част от Thrace Group, производител на пластмасови изделия и полипропилен.

За тях търсим:

Координатор Човешки ресурси


Вашите задължения
 • Събира коректна информация от мениджърите на отделите в компанията относно извънреден и нощен труд на служителите; 
 • Дава предложения за подобрение на работните процеси; 
 • Организира обучения;
 • Координира работата на компанията с агенции;
 • Публикува обяви за работа и провежда интервюта;
 • Следи за изрядността на трудовите досиета на работниците и служителите в компанията;
 • Отговаря за инструктажи, работни облекла и др.

Изисквания към кандидатите
 • Висше образование с подходяща насоченост;
 • Опит на релеванта позиция;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Познаване и боравене с действащото трудово и осигурително законодателство;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Организирана и амбициозна личност.

Компанията предлага
 • Възможност за професионално развитие;
 • Отлично възнаграждение;
 • Много добър социален пакет;
 • Служебен транспорт;
 • Коректно отношение от страна на работодателя.

В HRS Bulgaria вярваме, че подходящата работа транформира човека и правилният човек променя бизнеса. Вие не правите изключение!
Вашият Консултант:
Цветелина Спасова
Консултант подбор на персонал