Специалист Анализи и Планиране (Непетролни стоки и услуги)

София
No items found.
Сектор
Бързооборотна търговия
Продажби и маркетинг
Ниво
Специалист
Старши мениджър
Език
Английски
Вид заетост
Постоянна работа
Пълно работно време
Заплата
Работа от вкъщи
Офис
Вашият консултант
Наташа Трайковска
Старши консултант по подбор на персонал
Препоръчай приятел

Това, което не представлява интерес за вас, може да е мечтаната промяна за друг.

No items found.
Сектор
Бързооборотна търговия
Продажби и маркетинг
Ниво
Специалист
Старши мениджър
Език
Английски
No items found.

За нашия партньор Лукойл България, търсим надежден и добре организиран човек, който да се присъедини към техния екип за позиция

Специалист Анализи иПланиране (Непетролни стоки и услуги)

Ролята идентифицира различни видове данни,които се нуждаят от проследяване, за да се подобри ефективността на бизнеса, генерира отчети въз основа на събраните данни, като за целтта използва статистически методи, за да идентифицира области за оперативно подобрение и прави предложения за рационализиране на процесите.

Отговорности:

 • Изготвя аналитични отчети, разработва и прилага методи за анализи на данни;
 • Документира, поддържа и оптимизира вътрешните работни процеси;
 • Създава дългосрочни и краткосрочни прогнози за продажби в различни детайли;
 • Анализира ключови показатели за продажбите и дава предложения за действия с цел увеличаване на продажбите;
 • Актуализира текущите планове при необходимост и дефинира нови възможности за подобряване на процесите и нуждите от информация;
 • Създава финансови прогнози и прогнози за продажби въз основа на наличните в момента бизнес данни;
 • Активно участва в създаването и актуализациите на краткосрочните и дългосрочни бизнес планове на дружеството, както и в изготвянето на месечните отчети за изпълнението на бизнес плана и заложените в него показатели;
 • Наблюдава събирането на теренни данни и информация за местните условия за използване в проучвания за планиране.
 • Рационализира ежедневните бизнес операции за намаляване на разходите, максимизиране на продажбите и увеличаване на печалбите;
 • Проследява финансовите резултати в сравнение с бюджета и генерираните рипорти за представяне пред висшите мениджъри и ръководители.
 • Работи пряко с ръководителя на екипа на отдела, по приоритизиране и промени за всяка продуктова категория, както и с мениджърите на категории за създаване на насоки за събиране на данни за вътрешна употреба и коректно отчитане и анализ на резултатите.

Изисквания:

 • 3+ години професионален опит на същата или сходна позиция;
 • Диплома за завършено висше икономическо образование;
 • Солиден опит в работата с големи обеми информация и различни източници на данни;
 • Отлични комуникационни умения, отговорност и проактивност в изпълнението на поставените задачи;
 • Организационни умения, инициативност, внимание към детайла и аналитично мислене;
 • Умение за работа както в екип така и самостоятелно;
 • Висока компютърна грамотност - MS Office (фокус Excel - Power Pivot, Power Query);
 • Опит с Python, BI системи би се считал за голямо предимство;
 • Владеенето на английски и/или руски език на добро ниво.

Компанията предлага:

 • Възможност за дългосрочна кариера и професионална реализация в стабилна компания - лидер в своя сегмент;
 • Отлична работна атмосфера и динамично ежедневие;
 • Отлични условия на труд и работа в сплотен екип от професионалисти;
 • Конкурентно възнаграждение, бонуси и допълнителни социални придобивки.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Подобни позиции

B2B First Line Technical Support with German (Fully Remote)

Our partner is a global outsourcing company. They are looking for a B2B First Line Technical Support with German (Fully Remote) to join their team in Bulgaria. The person will have the opportunity to build a good professional relationship with the cl

No items found.
21/9/2023

Platform Advisor with English

София
18/9/2023

Team Lead Data Platform

Страхотна възможност за всички Data Engineers / Data Support Engineers, които искат да направят следваща крачка в кариерата си и да изградят собствен екип в ролята на Team Leader!

София
Пловдив
15/9/2023