Инженер проектант
Местоположение:
София
Ниво:
Специалист, Старши специалист
Сектор:
Инженери, Архитектура, Строителство
Език:
Английски, Български
Вид:
Постоянна работа
Заплата
Инженер проектант

Основни задължения:
 • Познава в дълбочина техническите характеристики и подходящи приложения на продуктите от продуктовата гама, подлежащи на специфициране (анкери, инсталации, елементи за директен монтаж, пожарозащита);
 • Предоставя техническа помощ и информация на колегите си и техните клиенти по всяко време в съответствие с корпоративните изисквания за качество;
 • Поддържа и развива професионалните си знания, свързани с изчисление на продуктите, както и изискванията на действащата нормативна база;
 • Отговаря за специализирано техническо обучение на колегите и клиентите си с цел правилно приложение на продуктите (включително на обекта);
 • Изготвя и проследява изпълнението на спецификациите спрямо избраните продукти;
Компанията предлага:
 • Работа в международна компания – лидер в своята сфера;
 • Специализирано фирмено обучение;
 • Много добро стартово възнаграждение;
 • Атрактивна бонус схема;
 • Социални придобивки.
Изисквания към кандидата:
 • Висше инженерно образование – строителство на сгради и съоръжения;
 • Технически познания в областта на строителните елементи ( анкери, инсталации и елементи за директен монтаж );
 • Опит на подобна позиция – предимство;
 • Отлично владеене на Английски език;
 • Отлично владеене на AutoCad, Microsoft Excel;
 • Много добри комуникационни умения; 
 • Отговорност, лоялност и умения за работа в екип.
Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Вашият Консултант:
Георги Карналов
Консултант подбор на персонал