Хигиенист/ка за жилищен комплекс
Местоположение:
София
Ниво:
Начално ниво
Сектор:
Производство, Недвижими имоти, Туризъм
Език:
Вид:
Заплата
Основни задължения:
• Следи за чистотата в поверените обекти;
• Навременно изпълнение на поставените задачи;
• Следи за наличието на необходимите консумативи и материали.

Изисквания:
• Умения за спазване на трудовата дисциплина;
• Организираност, сръчност и умения за работа в екип;
• Отговорност, лоялност и изпълнителност.

Компанията предлага:
• Трудов договор;
• Пълни осигуровки;
• Работа на редовна смяна.