Електронен инженер (конструктор на тестова апаратура)
Местоположение:
София
Ниво:
Старши
Сектор:
Информационни технологии, Производство, Инженери
Език:
Английски, Немски
Позиция:
Заплата (BGN):
3000
Отговорности:
 • Разработва хардуерни модули и софтуер за тестери;
 • Осигурява принципно, схемно и методологично конструирането на нестандартизирано оборудване и тестова апаратура;
 • Изготвя концепция, технически документи и инструкции за провеждане на изпитания и работа със съоръженията;
 • Съблюдава спазването на стандартите на фирмата относно тестова апаратура;
 • Участва в процеса на реконструкция и подобрение на производствените процеси;
 • Извършва бърза промяна в конструкцията при констатирани несъответствия с изискванията за качество;
 • Съдейства за осигуряването на необходимата квалификация и обучение на работниците в съответствие с изискванията за работа със съответното съоръжение.
Компанията предлага:
 • Високо стартово възнаграждение;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Ключова позиция в развиваща се компания;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
 • Гъвкаво работно време;
 • Топ локация в София.
Изисквания:
 • Висше техническо образование, специалност „Електроника” ще се счита за предимство;
 • Минимум 2 години предходен професионален опит на такава позиция;
 • Много добро владеене на Английски и/или Немски език;
 • Опит с LabView;
 • Опит с Test Stand;
 • Опит с PLC и CODESYS ще се счита за предимство;
 • Задълбочени познания в областта на измервателните средства;
 • Инициативност, гъвкавост, способност за работа в екип.
Вашият Консултант:
Таня Иванова
Старши консултант подбор на персонал