Експерт маркетинг и продажби
Местоположение:
Благоевград
Ниво:
Специалист
Сектор:
Продажби и маркетинг, Туризъм
Език:
Български
Вид:
Постоянна работа
Заплата
В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. 

Нашия партньор е един най- добре установените комплекси в България, който години наред привлича множество почитатели на спорта от целия свят. 
Комплексът е разположен в Югозападна България и разполага с петзвезден хотел, Спа и спорт съоръжения, барове и ресторанти, както и други луксозни услуги.


За техния екип търсим мотивиран кандидат  с опит в  отдел "Продажби", който да се присъедини на позицията:


Експерт Маркетинг и Продажби


Основни задължения:
 • Отговаря за контрола и подпомагането на текущото обслужване на клиентите (подготовка на договори за продажба, управление и обезпечаване на цялата съпътстваща документация);
 • Извършва всички дейности, възложени от ръководството на фирмата във връзка с продажба на имоти и обслужване на клиенти;
 • Провежда  регулярни срещи с екип брокери /юристи/, разпределение на  оперативни задачи  и получаване на обратна връзка;
 • Контролира изготвянето на ценови листи и оферти към клиентите;
 • Контролира и подпомага подготовката на договора за продажби и договори за управление;
 • Отговаря за изготвянето на  регулярни справки свързани с продажбите;
 • Съгласувано с другите сруктурни звена изготвя графика за обзавеждане и завършване на продадените имоти;
 • Следи за своевременно изпълнение на сключените договори за продажби;
 • Ежедневно информира ръковдството за всички по-важни въпроси свързани с оперативното управление на продажбите на имоти;
Компанията предлага:
 • Много добро стартово възнаграждение;
 • Отлични условия за работа;
 • Възможност за гъвкаво работно време;
 • Фирмено обучение;
 • Възможност за развитие в компанията;
 • Безплатно настаняване в комплекса.
Изисквания за заемане на позицията:
 • Познаване на портфийла на фирмата;
 • Общи икономически и маркетингови познания; 
 • Организационни и управленски умения;
 • Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми;
 • Търговски умения;
 • Организаторски умения;
 • Комуникативни умения;
 • Умения да взема решения;
 • Способност да усвоява нови неща;
 • Компютърна грамотност;
 • Владеене на чужд език;
 • Шофьорска книжка.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.