Експерт информационна сигурност
Местоположение:
София
Ниво:
Специалист
Сектор:
Информационни технологии
Език:
Английски, Български
Вид:
Постоянна работа, Пълно работно време
Заплата
В HRS България вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
 
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.
 
В момента за наш клиент - Българска динамична и бързоразвиваща се софтуерна компания, търсим да назначим мотивирани специалисти на позицията “Експерт информационна сигурност”.
 
За позицията:
 
Експертът извършва дизайн и одит в областта на информационната сигурност.
 
Нашият клиент предлага:
 
Отлични условия на труд; Добри работни условия;
Атрактивно възнаграждение, пакет от социални придобивки;
Допълнителен бонус въз основа на трудовото представяне;
Отлични възможности за разширяване на квалификациите и професионално развитие в рамките на компанията;
Работа в динамична и предизвикателна среда. 
 
Изисквания към кандидата:
 
Висше образование и повече от две години трудов стаж в областта на телекомуникационните технологии;
Допълнителни сертификати свързани с информационната сигурност, ще се считат за предимство;
Теоретични и практически познания в областта на информационните технологии, работа с програмни продукти и мрежи;
Добро владеене на английски език;
Шофьорска книжка;
Добри комуникативни умения и способност за работа в екип и взаимодействие с клиенти.
 
Отговорности:
 
Поддържа информационна сигурност, затягане на сигурността на телекомуникационни системи;
Изпълнява дейности, свързани с осигуряване на информационна сигурност - наблюдение и анализ на информационната мрежа за евентуални атаки насочени към тях;
Планира и изпълнява дейности по одит на телекомуникационни и информационни системи;
Извършва одити и изготвя доклади свързани с осигуряване на информационната сигурност;
Изготвя проучвания на нови технологии, анализ и прогнози за развитие, извършва избор на нови технологии и ги внедрява в компанията и клиенти на компанията;
Участва в изготвянето на анализи, експертизи, процедури, свързани с информационната сигурност;
Участва в обучение на персонала на компанията и клиенти на компанията за спазване на правилата за ИТ сигурност.
 
 
All applications will be treated strictly confidential.
Only short-listed candidates will be contacted.
 
HRS Services Bulgaria has License № 2280/22.05.2017 for providing human resources services.