Експерт "Европейски проекти и програми"
Местоположение:
София
Ниво:
Специалист
Сектор:
Език:
Английски
Вид:
Пълно работно време
Заплата
За един от нашите партньори - компания, предоставяща консултантски услуги за развитие на бизнеса с национална подкрепа или финансиране от Европейските структурни фондове (ЕСФ), в момента търсим да назначим:
Експерт "Европейски проекти и програми"

Отговорности и предизвикателства:
 • Участва в набирането, обработването и оценката на информация относно възможностите за финансиране на проекти по европейски програми като: Horizont 2020, LIFE, INTERREG
 • Участва с разработването на цялостни проектни предложения за кандидатстване по европейски програми
 • Участва в управлението на проекти, финансирани по европейски програми
Изисквания:
 • Магистърска степен в дисциплини като: право, икономика, европеистика и регионално развитие
 • Познаване на европейските програми и свързаното с тях законодателство
 • Предишен опит в разработването и управлението на европейски проекти
 • Перфектно владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Способност за работа под напрежение и умения за спазване на крайни срокове
 • Организираност и внимание към детайлите
 • Ориентираност към постигане на резултат
Компанията предлага:
 • Работа в компания с утвърдена репутация в подготовката и управлението на проекти по европейски програми в секторите: околна среда, земеделие, енергетика, ИТ, обучение и образование
 • Възможности за придобиване на много знания и опит
 • Възможност за включване в разнообразни по сложност и тематика проекти
 • Добро възнаграждение с допълнителни стимули
 • Възможности за кариерно израстване
 • Пътувания и обучения в чужбина
В HRS Staffing Bulgaria вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса. 
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.
Вашият Консултант:
Гергана Парушева
Консултант подбор на персонал