Адвокат
Местоположение:
София
Ниво:
Специалист
Сектор:
Език:
Английски
Вид:
Пълно работно време
Заплата
В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.

Нашият партньор е адвокатска кантора, която предоставя правни и консултантски услуги на местни и чуждестранни юридически и физически лица, като от момента на създаването си до днес се е наложила като една от най- успешните правни фирми в страната. В момента те си търсят: 

Адвокат


Задължения:
 • Активна комуникация и взаимодействие с клиенти и партньори на консултантската къща;
 • Предоставяне на консултации по правни въпроси, свързани с дейността на клиентите ни;
 • Изготвяне на договори, споразумения, нотариални покани и други документи, свързани с дейността на клиентите ни;
 • Изготвяне на документи за съдебни производства – искови, обезпечителни и изпълнителни, както и активно участие в тях. Вписаните адвокати ще осъществяват и процесуално представителство;
 • Изготвяне на документации за провеждане на обществени поръчки, както и подготовка на документи /оферти/ за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки. 

Компанията предлага:
 • Добро финансово възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие и кариерна реализация;
 • Работа в модерен офис с млад и енергичен екип.

Основни изисквания:
 • Придобита юридическа правоспособност. Успешно положен адвокатски изпит или вписване в адвокатска колегия ще се счита за предимство;
 • 3 години професионален опит в областта на търговско, облигационно, трудово, вещно, административно, гражданско процесуално право. Знания и опит в областта на трудово право и обществени поръчки ще се считат за предимство;
 • Отлично владеене (писмено и говоримо) на английски език. Втори чужд език е предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Дискретност, професионализъм и отговорност спрямо поверената информация и възложени задачи.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Вашият Консултант:
Силвия Маркова
Консултант подбор на персонал