Административен асистент – финансов отдел
Местоположение:
София
Ниво:
Специалист
Сектор:
Език:
Вид:
Постоянна работа, Пълно работно време
Заплата
Нашият клиент е световен лидер в логистичната индустрия. Компанията предлага несравними по качество логистични решения за различни видове транспорт - морски, въздушен, железопътен и сухопътвен.
В момента за техния финансов отдел търсим да назначим:

Административен асистент – финансов отдел
 
Отговорности и задължения:
 • Обработва, регистрира и разрешава запитвания от външни и вътрешни клиенти свързани с фактурирането на входящи и изходящи пратки и услуги;
 • Осигурява навременно и коректно фактуриране и осчетоводяване на фирмените транзакции;
 • Осъществява редовна комуникация с други отдели и клиенти на компанията;
 • Сътрудничи със служителите в отдела за разрешаване на казуси и запитвания свързани с фактури;
 • Осигурява навременно и вярно коригиране на фактури в следствие на постъпили клиентски запитвания;
 • Издава корективни фактури;
 • Извършва ежедневно засичане и закриване на постъпилите в брой плащания;
 • Изготвя анализи и справки за приходите и вземанията от услугите.
Компанията предлага:
 • Безсрочен трудов договор;
 • Много добро възнаграждение;
 • Безплатни фирмени обучения;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна;
 • Работа в голяма компания, лидер в своята дейност и млад екип от професионалисти;
 • Възможност за професионално и личностно развитие.
Изисквания:
 • Завършено висше образование в сферата на икономиката и/или финанси и счетоводство;
 • Поне година предходен опит на подобна позиция;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлични умения за работа с Microsoft Office;
 • Отлични комуникационни и организационни умения;
 • Аналитично мислене с фокус към детайла;
 • Мотивация за екипна работа в динамична среда.
В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2361 от 15.09.2017 г.
 
Вашият Консултант:
Цветелина Стефанова
Старши Консултант Подбор на персонал