Служител в производство - Прахово боядисване
Местоположение:
Перник
Ниво:
Начално ниво
Сектор:
Производство
Език:
Български
Вид:
Временна/сезонна работа
Заплата
Отговорности:

• Подготвяне, подреждане и боядисване на елемнти по предварително зададени критерии;
• Спазва определени критерии за техниката на боядисване; 
• Работа с различни видове инструменти за боядисване;
• Поддържа реда и хигиената на работното място.

Компанията предлага:

• Добро възнаграждение и условия на труд;
• Трудов договор на пълни осигуровки;
• Въвеждащо обучение;
• Коректен работодател.

Изисквания към кандидатите:

• Желание за работа в производствена среда;
• Коректност и отговорност;
• Умение за работа в екип и внимание към детайлите;
• Опит в подобна сфера ще се счита като предимство.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.